Projekt księgi znaku

Projekt księgi znaku można zamówić przy okazji tworzenia projektu, ale również mogę go przygotować dla istniejącego logo.
Nie zawsze projekt księgi znaku jest potrzebny, jednak przydaje się w przypadkach, kiedy firma współpracuje z innymi podwykonawcami lub przekazuje logo do stworzenia indywidualnych projektów promocji firmy zawierających logo.

Dzięki informacjom zawartym w księdze znaku możliwe jest poznanie szczegółów dotyczących m.in. typografii logo, kolorystyki, wariantów wykorzystania, a także pola ochronnego. Głównym celem księgi znaku jest zachowanie zgodnej identyfikacji wizualnej - im bardziej złożona księga identyfikacji wizualnej, tym więcej zawiera wariantów wykorzystana.

Podstawowa księga znaku zawiera:

  • • genezę powstania, opis znaczenia logo lub logotypu
  • • podstawową wersja znaku
  • • alternatywne wersje znaku (warianty logotypu, np. orientacja pionowa i pozioma, wersja w pełnym kolorze, a także wersje monochromatyczne)
  • • opis budowy logo lub logotypu
  • • kolorystykę
  • • typografię wykorzystywaną w systemie identyfikacji wizualnej
  • • skalowanie i minimalne rozmiary znaku
  • • pole podstawowe znaku oraz pole ochronne
  • • przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo
  • • niedopuszczalne modyfikacje

 

Rozszerzona księga znaku jest swego rodzaju instrukcją i przewodnikiem zawierający gotowe projekty i szablony, które pozwolą na spójne i profesjonalne prezentowanie firmy. Rozszerzona wersja księgi znaku często zawiera przykłady użycia znaku na różnych materiałach promocyjnych, takich jak listowniki, wizytówki, ubrania pracowników, samochody, stoiska, gadżety oraz budynki. Obejmuje wszystko, czego może potrzebować firma w celu prezentowania swojego wizerunku, a w miarę rozwoju firmy warto ją aktualizować o kolejne elementy potrzebne do działania firmy.

Dzięki rozszerzonej księdze znaku nie trzeba poświęcać dodatkowego czasu na tworzenie materiałów reklamowych, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, znajdzie się w jednym miejscu. To nie tylko oszczędza czas, ale także gwarantuje spójność wizerunku firmy. Zaprojektowanie wszystkich elementów od razu pozwoli uniknąć projektowych wpadek, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że Twoja firma prezentuje się maksymalnie korzystnie.

 

Przykładowe realizacje przedstawione na wizualizacjach:

 

W przypadku stworzenia identyfikacji na podstawie istniejącego logo mamy dwie opcje - stworzenie podstawowej lub rozszerzonej księgi znaku oraz rebranding, czyli zaktualizowanie logo do aktualnych trendów opierając się na przekazie poprzednio stworzonego logo, dzięki czemu będzie bardziej dopracowane wizualnie, nowoczesne i przygotowanego pod kątem wykorzystania go w innych mediach niż np. sama publikacja w Internecie, co niestety często się spotyka i konieczne jest przygotowanie logo pod kątem druku lub graweru.

Jak wygląda proces powstawania księgi znaku?

I etap: Analiza konkurencji

Na początku procesu tworzenia księgi znaku, niezależnie czy już mamy logo, czy  jeszcze nie, należy przeprowadzić analizę konkurencji. W tym celu analizuje się logotypy i wizualną identyfikację wizualną innych firm z tej samej branży. Pozwala to na zdefiniowanie unikalnej i rozpoznawalnej marki.

Pomocny w tym jest BRIEF, który przygotowałam w formie pliku pdf oraz docx.

II etap: Definicja wizji i misji firmy

Następnie należy zdefiniować wizję i misję firmy, a także jej cele biznesowe. To pomoże w zrozumieniu, jakie wartości firma chce reprezentować w swojej identyfikacji wizualnej i jakie emocje chce wywołać u swoich klientów.

Tak jak w przypadku projektowanie logo, musimy omówić brief z klientem. Taka rozmowa pozwoli mi zrozumieć kulturę organizacyjną, wartości, cele i strategie biznesowe. W ten sposób mogę poznać perspektywę firmy i lepiej zrozumieć, jakie są jej potrzeby i oczekiwania.

III etap: Projektowanie logo

Projektowanie logo jest jednym z kluczowych elementów procesu tworzenia księgi znaku. Logo powinno odzwierciedlać wizję i misję firmy, a także jej unikalność i charakter. Projektowanie logo zazwyczaj składa się z kilku etapów, takich jak: tworzenie koncepcji, projektowanie, prezentacja i wybór najlepszego projektu.

IV etap: Tworzenie elementów wizualnych

Po zdefiniowaniu lub zaktualizowaniu logo, należy stworzyć inne elementy wizualne, takie jak kolorystyka, czcionki, ikony, wzory i grafiki. Te elementy powinny być spójne z logo i wspierać wizję i misję firmy.

V etap: Tworzenie zasad stosowania elementów wizualnych

Kolejnym krokiem jest stworzenie zasad stosowania elementów wizualnych (czyli key visuale). W księdze znaku opisuje się, jakie fonty i barwy można stosować, jakie są wymiary logotypu, jakie są zasady kompozycji i jakie są wytyczne co do używania logotypu na różnych materiałach i nośnikach.

VI etap: Weryfikacja i poprawki

Po zakończeniu procesu tworzenia księgi znaku, warto przejść przez proces weryfikacji i poprawek. W tym celu można skonsultować się z zewnętrznym specjalistą lub zaprojektować dodatkowe elementy, które będą wykorzystywane do komunikacji z klientami, aby upewnić się, że księga znaku jest poprawna i kompletna.

 

Ważne jest, aby księga znaku była aktualizowana regularnie i była stosowana we wszystkich działaniach marketingowych firmy. Pilnowanie tego pozwoli firmie utrzymać spójność w komunikacji marki i budowanie silnej i rozpoznawalnej identyfikacji wizualnej.