Projekt księgi znaku

Projekt księgi znaku można zamówić przy okazji tworzenia projektu, ale również mogę go przygotować dla istniejącego logo.
Nie zawsze projekt księgi znaku jest potrzebny, jednak przydaje się w przypadkach, kiedy firma współpracuje z innymi podwykonawcami lub przekazuje logo do stworzenia indywidualnych projektów promocji firmy zawierających logo.

Dzięki informacjom zawartym w księdze znaku możliwe jest poznanie szczegółów dotyczących m.in. typografii logo, kolorystyki, wariantów wykorzystania, a także pola ochronnego. Głównym celem księgi znaku jest zachowanie zgodnej identyfikacji wizualnej - im bardziej złożona księga identyfikacji wizualnej, tym więcej zawiera wariantów wykorzystana.

W przypadku stworzenia identyfikacji na podstawie istniejącego logo mamy dwie opcje - stworzenie podstawowej lub rozszerzonej księgi znaku oraz rebranding, czyli zaktualizowanie logo do aktualnych trendów opierając się na przekazie poprzednio stworzonego logo, dzięki czemu będzie bardziej dopracowane wizualnie, nowoczesne i przygotowanego pod kątem wykorzystania go w innych mediach niż np. sama publikacja w Internecie, co niestety często się spotyka i konieczne jest przygotowanie logo pod kątem druku lub graweru.